cerezler

Çerez Politikaları

Bu Cookie Uygulamaları Politikası; Mese.Be tarafından veya onlar adına yürütülen tüm web siteleri, üçüncü parti platformlardaki markalı web siteleri (Facebook ve YouTube gibi), ve bu web siteleri veya üçüncü parti programlar üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamalar (“Mese.Be”) için geçerlidir.

Mese.Be sitesini kullanarak, cookie’lerin bu Cookie Uygulamaları Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Eğer cookie’lerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını düzenlemeli veya Mese.Be sitesini kullanmamalısınız. Kullandığımız cookie’leri devre dışı bırakmak, Mese.Be sitesindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir.

Aşağıdaki tablo, Mese.Be sitesinde kullandığımız farklı cookie türlerini, ilgili amaçları ve süreleri (her bir cookie’nin cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı) ile birlikte özetlemektedir.

Cookie uygulamaları nelerdir?

Cookie’ler, bir Mese.Be sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar veya bilgi parçacıklarıdır. Bir cookie genellikle; alındığı web sitesinin adını, cookie’nin “ömrünü” (ör. cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı), ve genellikle tesadüfi şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayı değeri içerir.

Cookie’leri ne amaçla kullanırız?

Cookie’leri; Mese.Be sitesinin kullanımını kolaylaştırmak, Mese.Be sitesini ve ürünlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanırız. Cookie’ler aynı zamanda gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca cookie’leri, insanların sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

Ne tür cookie’ler kullanıyoruz?

Mese.Be Sitesinde iki tür cookie kullanılabilir; “oturum cookie’leri” ve “kalıcı cookie’ler”. Oturum cookie’leri, Mese.Be sitesinden ayrılana dek cihazınızda tutulan geçici cookie’lerdir. Bir kalıcı cookie, cihazınızda siz onu silinceye kadar daha uzun süreli saklanmaktadır. (Cookie’nin cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı, o cookie’ye ait süreye veya “ömre”, ve tarayıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişecektir)

Ziyaret ettiğiniz bazı sayfalar, piksel etiketleri (temiz gif olarak da adlandırılır) kullanarak, tanıtım faaliyetlerimizi ve web sitesi geliştirmelerimizi doğrudan desteklemekte olan üçüncü partilerle paylaşılabilecek bilgileri alabilir. Örneğin, Mese.Be sitesine gelen ziyaretçilere dair web sitesi kullanım bilgileri, web sitelerimizdeki banner reklamlarının daha etkili bir şekilde görünürlüğünü sağlamak amacıyla üçüncü parti reklam ajanslarımızla paylaşılabilir. Bu bilgiler kişisel bilgilerinizle ilişkili olabilir ancak sizin kimliğinizi tanımlayamazlar.

Mese.Be Sitelerinde kullanılan Cookie’ler

Cookie Türü Ne işe yarar? Bu cookie’ler kişisel bilgilerimi toplar mı / kimliğimi tanımlayabilir mi?
Zorunlu Bu cookie’ler, Mese.Be sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir, sitelerimizde gezinmenizi ve site özelliklerinden faydalanmanızı sağlarlar. Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama (ör. metin girişi) buna örnek verilebilir.

Bu cookie’ler kimliğinizi tanımlamaz.

Eğer bu cookie’leri kabul etmezseniz, web sitesindeki veya sitenin bazı bölümlerindeki performans etkilenebilir.


Performans Bu cookie’ler; ziyaret edilen alanlar, sitede geçirilen zaman ve karşılaşılan hata mesajları gibi sorunlar hakkında bilgiler sağlayarak ziyaretçilerin web sitemizle nasıl bir etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olur. Bu da web sitemizin performansını iyileştirebilmemizi sağlar. Bu cookie’ler kimliğinizi tanımlamaz. Tüm veriler isimsiz bir şekilde alınır ve bir araya getirilir.
İşlevsellik Bu cookie’ler, daha kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi deneyim için, web sitelerimizin tercihlerinizi (ör. kullanıcı adınız, bulunduğunuz bölge veya kullandığınız dil) hatırlamasını sağlar. Cookie’ler aynı zamanda ziyaretçilerin video izleyebilmelerini, oyun oynayabilmelerini ve bloglar, sohbet odaları ve forumlar gibi sosyal araçları kullanabilmelerini sağlar.

Bu cookie’lerin topladığı bilgiler, kullanıcı adınız veya profil resminiz gibi kimliğinizi tanımlayabilecek gizli verileri içerebilir. Hangi verileri topladığımız, bu verilerle ne yaptığımız ve bu verileri kimlerle paylaştığımız konusunda her zaman şeffaf olmalıyız.

Eğer bu cookie’leri kabul etmezseniz, web sitesinin performans ve işlevselliği etkilenebilir ve web sitesindeki bazı içeriklere erişim sağlanamayabilir.


Hedefleme / reklam

Bu cookie’ler size ve ilgi alanlarınıza yakın olan içerikleri sunmak amacıyla kullanılır. Hedefli reklamlar sunmak veya bir reklamın size görüntülenme sayısını kısıtlamak amacıyla kullanılabilir. Ayrıca Mese.Be ve Mese.Be dışı web sitelerindeki reklam kampanyalarının verimliliğini ölçmemize de yardımcı olur.

Bu cookie’leri, ziyaret ettiğiniz web sitelerini hatırlamak amacıyla kullanabilir ve bu bilgileri reklam verenler ve kendi firmalarımız dahil olmak üzere üçüncü partilerle paylaşabiliriz.

Bu cookie’lerin birçok türü, tüketicileri IP adresleri ile takip ederek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir. Toplanan bilgi ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığı hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki Hedefleme / Reklam bölümüne bakın.

Üçüncü parti cookie’leri nasıl kullanıyoruz?

Sağladıkları servisleri size sunabilmeleri için, Mese.Be sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınızda sizin adınıza cookie ayarları yapan bazı üçüncü parti tedarikçilerle çalışıyoruz. Bu cookie’ler ve bu cookie’leri almaktan nasıl vazgeçebileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki ilgili bölümlere bakın.

Mese.Be sitesini ziyaret ettiğinizde üçüncü parti web siteleri veya domainlerinden cookie’ller alabilirsiniz. Bu cookie’leri kullanıma girmeden önce tanımlamak ve böylece cookie’leri kabul edip etmemeye dair karar verebilmenizi sağlamak için çalışıyoruz. Bu cookie’ler hakkında ayrıntılı bilgiler, ilgili üçüncü parti web sitesinde mevcut olabilir.

Cookie’leri nasıl kontrol edebilir veya silebilirim?

Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak cookie’leri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, cookie’leri engelleyecek veya cihazınıza cookie gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Cookie’leri yönetmenin birkaç yolu bulunmaktadır. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurun.

Eğer kullandığımız cookie’leri devre dışı bırakırsanız, bu eylem Mese.Be sitesindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir; örneğin Mese.Be sitesinin belirli bölümlerini görüntüleyemeyebilir veya bir Mese.Be sitesini ziyaret ettiğinizde sizin için özelleştirilmiş olan bilgilere ulaşamayabilirsiniz.

Mese.Be sitesini görüntülemek için farklı cihazlar kullanıyorsanız (ör. bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.), bu cihazların her birindeki her tarayıcının cookie tercihlerinize uygun şekilde ayarlanmış olduğundan emin olmanız gerekir.

Detaylı Bilgi

Oturum / geçici: Bu cookie’ler, web sitesinden ayrılmanızın ardından cihazınızdan silinir.

Sürekli / Kalıcı: Bu cookie’ler, web sitesinden ayrılmanızın ardından cihazınızdan silinmez. Daha uzun bir süre cihazınızda tutulur.

PERFORMANS
Kullanılan Cookie: Ne işe yarar? Cihazınızda ne kadar süreyle tutulur? Cookie ayrıntıları
Analiz / İzleme Mese.Be’da ve diğer web sitelerinde nerelerde gezdiğiniz ve neler yaptığınız hakkında isimsiz toplu veriler sağlar. Kalıcı, oturum ve üçüncü parti

Mese.Be, aşağıdakiAnalitik Cookie’leri ve Web İşaretçilerinikullanır.

1. Unica: Unica’nın nasıl çalıştığı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın

2. Google Analytics: Google Analytics hakkında ayrıntılı bilgiiçin tıklayın

3. Web Eğilimleri: Web Eğilimleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın

4. Omniture / Site Catalyst: Omniture ve Site Catalyst hakkında ayrıntılı bilgiiçin tıklayın

5. YouTube İzlemesi: YouTube hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın

6. pixel.quantserve.com (üçüncü parti cookie’ler): Quantserve hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın

7. Gemius: Gemius hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın

8. WordPress Stats: WordPress Stats hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın


İŞLEVSELLİK
Sosyal Medya / paylaşım Yorumları, oyları, sayfaları, yer imlerini paylaşmanızı sağlar ve sosyal ağlar ile sosyal araçlara daha kolay erişim sunmaya yardımcı olur. Üçüncü Parti

Add This: Add This hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın

Facebook: Facebook Connect hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın -Facebook Social Plug-ins hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın

Twitter: Twitter Buttons hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın -Twitter Badge hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın

YouTube: YouTube hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın

LinkedIn: LinkedIn hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın


Kariyer Portalı Tercihlerinizi, giriş bilgilerinizi ve ilgilendiğiniz pozisyonları o andaki ve gelecekteki ziyaretleriniz için hatırlar. Üçüncü Parti Oracle: Oracle hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın


ÇEŞİTLİ KONULAR
Zengin Medya Mese.Be ve ortaklarının web sitelerinde, video oynatma, çevrimiçi hediye kuponlarını ve bağlı uygulamaları kullanma, müzik indirme gibi çeşitli işlevleri destekler. Kalıcı, oturum ve üçüncü parti

YouTube: YouTube hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın

pushexp.com: pushexp.com hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın

telemetryverification.net: telemetryverification.net:hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın


İşaretçi Domainleri Web işaretçileri, Mese.Be web sitelerindeki çeşitli işlevleri destekler. Web işaretçileri (web böcekleri / piksel etiketleri / temiz GIFler olarak da adlandırılır), ziyaretçilerin web sitelerindeki davranışlarını izler; üçüncü parti şirketlere kullanıcıların web sitelerinde ne yaptıkları ve IP adresleri gibi bilgiler sağlarlar. Kalıcı, oturum ve üçüncü parti

Mese.Be web sitesinde birkaç farklı işaretçi kullanmaktayız, en sık kullanılan bazı işaretçilerin nasıl çalıştığı hakkında bazı örnekler sunuyoruz:

Flashtalking ve TangoZebra; kullanıcıların ilgisini çekebilecek içerikler sağlamak için kullanılabilen isimsiz verileri (tarayıcı bilgileri, işletim sistemi, sayfa görüntülemeleri) toplar; bu veriler popüler kampanyaları ve web sayfalarını ölçmede kullanılabilir. Toplanan bu veriler üçüncü partilerle paylaşılır.

Vzaar.com: Web sitelerinde video oynatmak için flash player ile birlikte kullanılır.


Diğer Mese.Be web sitelerindeki çeşitli işlevleri destekler. Kalıcı, oturum ve üçüncü parti

maps.google.com: maps.google.com hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın

JSESSIONID: JESSIONID hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın

Son Güncelleme: Nisan 2020